#MelkerMoment

  • #MelkerMoment - To kayak around the swedish coast

    *A Melker Moment in Swedish* Utdrag ur bloggen Frilufsarna.se och Emil och Emils paddling runt Sveriges kust. En paddling som kallas Havspaddlarn...